Basisschool Dokata | Sint-Salvatorstraat 14A, 9000 Gent |
Tel/ Fax: 09/223 68 44 | e-mail: directie@dokata.be

Onthaal in de klas: 8u25

Start van de lessen: 8u40

Middagpauze en einde lesdag op woensdag: 12u15

Start van de lessen na de middag: 13u35

Einde van de lessen: 15u15

De kinderen zijn welkom op school vanaf 8u. Indien nodig is er opvang vanaf 7u30.

Kinderen die over de middag naar huis gaan kunnen om 13u20 terug binnen in de school.

U kan uw kind(eren) afhalen in de klas vanaf 15u15 en onder de luifel van 15u30 tot 16u30.

Opvang nodig voor 7u30 of na 16u30? IBO ’t Sleepken (Initiatief Buitenschoolse Opvang)