Basisschool Dokata | Sint-Salvatorstraat 14A, 9000 Gent |
Tel/ Fax: 09/223 68 44 | e-mail: directie@dokata.be

Beste ouders, beste leerlingen

 

Zaterdagmorgen (20/02/2021) hebben wij met verslagenheid kennis genomen van het overlijden van onze collega Ellen Vekeman. Ellen was al meer dan 10 jaar bij ons actief en nam de verantwoordelijkheid op voor de administratie. Zij werkte op het secretariaat en was een zeer graag geziene collega en heel bekwaam in haar vak.

 

Door ziekte was zij al enige tijd afwezig op school. Zaterdagmorgen vroeg moesten we vernemen dat ze overleden was.

 

Ons medeleven gaat uit naar haar man, haar dochter en familie.

 

Wie op school voor haar, voor haar familie, voor de collega’s een boodschap wil meegeven, kan dit doen in het lokaal bij de inkom of je kan dit afgeven aan de leerkracht.

 

We nemen tijd om met de leerlingen hier bij stil te staan. We dragen zorg voor vragen van leerlingen, vragen van het personeel of van de ouders.